Jumat, 07 Juni 2013

PAUGERAN TEMBANG MACAPAT

Paugeran Tembang Macapat
  
Tembang macapat kadhapuk kanthi paugeran guru gatra, guru wilangan lan guru lagu.
a. Guru gatra       : cacahing gatra/larik ing saben pada
b. Guru wilangan : cacahing wanda ing saben sagatra
d. Guru lagu        : tibaning swara ing pungkasaning gatra

Guru gatra, guru wilangan lan guru lagune tembang macapat macapat:
1. Mijil                   : Kedadeyan saka 6 gatra : 10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u 
2. Kinanthi             : Kedadeyan saka 6 gatra : 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i 
3. Sinom                : Kedadeyan saka 9 gatra : 8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a 
4. Asmaradana      : Kedadeyan saka 7 gatra : 8a, 8a, 8e, 8a, 7a, 8u, 8a 
5. Dhandhanggula  : Kedadeyan saka 10 gatra : 10i, 10a, 8e, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12e, 7a
6. Gambuh            : Kedadeyan saka 4 gatra : 7u, 10u, 12i, 8o
7. Maskumambang: Kedadeyan saka 4 gatra : 12i, 6a, 8i, 8a
8. Durma               : Kedadeyan saka 7 gatra : 12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7a 
9. Pangkur             : Kedadeyan saka 7 gatra : 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i 
10. Megatruh         : Kedadeyan saka 5 gatra : 12u, 8i, 8u, 8i, 8o
11. Pocung            : Kedadeyan saka 4 gatra : 12u, 6a, 8i, 12a

 

 

1 komentar: